Slide Potrjena učinkovitost
proti SARS-CoV-2
Nova študija neodvisnega laboratorija (Eurofins) po metodi verižne reakcije RT-PCR je pokazala, da že 10-sekundna izpostavitev delcev SARS-CoV-2 v napravi zmanjša vzorčno število delcev in popolnoma odstrani virus. Povpraševanje

Potrjena učinkovitost proti SARS-CoV-2

Nova študija neodvisnega laboratorija (Eurofins) po metodi verižne reakcije RT-PCR je pokazala, da že 10-sekundna izpostavitev delcev SARS-COV-2 v napravi zmanjša vzorčno število delcev in popolnoma odstrani virus.

Zdravo okolje brez prenosa kapljičnih okužb

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je, tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe, med katere sodi tudi razkuževanje prostorov.

Za učinkovito zaščito pred kapljičnimi okužbami moramo biti poleg neposrednega kontakta z virom okužbe in kontakta z okuženimi predmeti pozorni tudi na možnost inhalacije okuženih kapljic (aerosolov). Aerosolni delci, ki potujejo po zraku, so prostemu očesu nevidni, a dovolj veliki za prenos povzročiteljev okužb.

Aparat FagronLab UVGI-80 omogoča dinamično filtriranje in razkuževanje zraka v zaprtih prostorih na način, da zrak presesava mimo 5 UV-svetilk z namenom preprečevanja prenosa kapljičnih okužb.

Aparat FagronLab UVGI-80 omogoča dinamično filtriranje in razkuževanje zraka v zaprtih prostorih na način, da zrak presesava mimo 5 UV-svetilk z namenom preprečevanja prenosa kapljičnih okužb.

Študija o učinkovitost proti SARS-CoV-2

Za dokaz učinkovitosti tehnologije sterilizacije zraka z aparatom FagronLab ™ UVGI-80 je študijo izvedel neodvisni laboratorij (Eurofins).

Cilj te študije je bil zagotoviti podatke o učinkovitosti uporabe zračnega sterilizatorja FagronLab ™ UVGI-80 za razkuževanje vzorcev s
SARS-CoV-2.

Izvedba študije

Za izvedbo študije je bilo nekaj vzorcev s SARS-CoV-2 postavljenih v zračno komoro FagronLab™ UVGI-80.

Rezultati so pokazali, da se je po 10 sekundah delovanja sterilizatorja zraka FagronLab™ UVGI-80 bistveno zmanjšala virusna obremenitev vzorcev, merjeno z verižno reakcijo z reverzno transkripcijo-polimerazo (RTPCR).

Neodvisna študija potrjuje učinkovitost sterilizatorja zraka FagronLab™ UVGI-80 proti SARS-CoV-2.

Neodvisna študija potrjuje učinkovitost sterilizatorja zraka FagronLab™ UVGI-80 proti SARS-CoV-2.

Več podrobnosti o študiji

Več o študiji si lahko preberete v poročilu o učinkovitosti sterilizatorja zraka FagronLab™ UVGI-80 proti SARS-CoV-2.

Več podrobnosti o študiji

Več o študiji si lahko preberete v poročilu o učinkovitosti sterilizatorja zraka FagronLab™ UVGI-80 proti SARS-CoV-2.

Varen

Varen za uporabo na javnih ali v zasebnih prostorih.

Preprost

Preprosta uporaba po sistemu vključi&deluje.

Učinkovit

Nevtralizira 99,9 % bakterij in virusov.